Förvaltningsmodellen för nationalparken är unik för ett naturskyddat område i Sverige. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är förvaltare av nationalparken och har delegerat ansvarsområden och beslutsbefogenheter till Kosterhavsdelegationen som består av representanter för lokala intressen. Syftet med denna förvaltningsmodell är att skapa lokalt inflytande över nationalparken. Rapporten är en utvärdering av Kosterhavsdelegationen och förvaltningsmodellen samt de naturreservat som ingår i delegationens ansvarsområde.