Under 2012 startade arbetet med att restaurera Hemmesta Sjöäng – rekreation för fågel, fisk och människa. Redan våren 2014 kunde ekologerna se tydliga positiva resultat i form av nya fisk- och fågelarter, och anade att Hemmesta Sjöäng skulle generera mer än vad den kostat att restaurera. Både antalet fågel- och fiskarter har ökat och den gång- och cykelväg som tidigare ständigt översvämmades har inte behövt byggas om. Projektet har varit så lyckat att det blivit känt långt utanför Värmdö. Rapporten visar att våtmarken sannolikt kommer att generera värden på upp mot 20 miljoner kronor per år, flerdubbelt mer än vad det kostade att restaurera den.