Botteninventering innefattande 6 lokaler på Rindö och Skarpö. Förutom att kartlägga bottnarna med hänseende till vegetationen ingick det i uppdraget att bedöma lokalernas naturvärde. Samtliga lokaler som ingår i inventeringen är påverkade av människan i större eller mindre grad. Bryggor och båttrafik ramar in lokalerna.