Översiktlig kartering och bedömning av marina naturvärden vid Pålsundsstrand. Av fem olika områden så ansågs två områden vara av lokal betydelse. Dessa har potential för att utgöra uppväxtområden för abborre, gös och gädda.