Karteringen omfattade det strandnära området mellan Vaxholms båtklubb och varvet vid stora skutviken i Vaxholms kommun på Vaxön. Undersökningsområdet omfattar en knappt 300 meter lång sträcka längs stranden vid Stora Skutviken. Av sex delområden så ansågs två vara av lokal betydelse.