Länsstyrelsen i Södermanlands län har gjort en studie av båtbottenfärgsrester i ytsediment i småbåtshamnar och naturhamnar under sensommaren 2006. Rester av båtbottenfärger uppmättes i så höga halter att det är skadligt för det biologiska livet. Organiska tennföreningar, koppar, zink, zinkpyrition och irgarol i finns i ytsediment. I de populära naturhamnarna Krokholmen vid Stendörren och Ringsöfladen har högre halter av giftiga ämnen från båtbottenfärger uppmätts än i mindre välbesökta naturhamnar. I tre småbåtshamnar i länet är halterna ännu högre.