Rapporten visar behovet samt prioritering av åtgärder Länsstyrelsen behöver genomföra för att uppnå en bättre vattenmiljö inom Västra Götalands län.