Rapporten är framtagen med syfte att få en bättre förståelse för vilka förorenade områden och/eller vilka branscher som kan vara en källa till dioxin i Bottenhavet. Bakgrunden till projektet är de fortsatt höga halterna av dioxin i fet fisk från Östersjön med speciellt höga halter längs Bottenhavets kust.