Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland mätt halterna av mikroskopiskt skräp i vattnet utmed västkusten. 14 olika platser från Göteborg i söder till Smögen i norr har undersökts. Högst halter finns nära städerna och runt industriområden. Undersökning av filtrerat havsvatten på 14 stationer längs västkusten med avseende på koncentration av marint mikroskopiskt skräp. Halter av olika typer av skräp samt eventuella källor till utsläpp.