SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge analyserat extrema SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge analyserat extrema vattenstånd i ett framtida klimat. För att få en kvantitativ uppskattning av dessa extremer har SMHI beräknat återkomsttider för vattenståndstidsserier. Den globala havsnivåhöjningen enligt IPCC:s nya AR5-rapport har varit central när återkomsttider i ett framtida klimat uppskattats. Rapporten presenterar metodiken som använts, samt återkomsttider i form av tabeller och figurer.