För att bevara lugna områden för människor och djurliv, har Länsstyrelsen pekat ut hänsynsområden på speciellt utvalda och natursköna platser i samarbete med länets kustkommuner.