Vattendirektivet kräver att alla vatten i framtiden ska ha minst god ekologisk status. I Svealands avrinningsområden och kustvatten är det endast ett fåtal områden som redan uppnår detta mål. Just nu brottas därför många tjänstemän och beslutsfattare på kommuner och länsstyrelser med frågan om vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra situationen. Hur vet man vilka åtgärder som finns och var de passar? Jordbruksverket beskriver viktiga slutsatser och tipsar om åtgärdskataloger.