Länsstyrelserna i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län genomförde under sommaren 2010 en undersökning av växtplankton i Svealands kustvatten, från Lövstabukten i Norduppland genom Stockholms skärgård ner till i Sillöfjärden i Södermanland. I den här rapporten presenteras resultaten från analyser av växtplankton, klorofyll och vattenkemi vid 26 provplatser.