Systemekologiska Institutionen vid Stockholms Universitet utför årligen, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län, insamling och taxonomisk bestämning av bottenfauna inom miljöövervakningsprogrammet för bottenfauna i Egentliga Östersjön. I Stockholms skärgård undersöks tre områden; ett inomskärsområde i Svartlögafjärden, ett område vid Kobbfjärden samt ett utsjöområde vid Svenska Björn. Rapporten redovisar förändringar för dessa områden under åren 2007 till 2011.