Järflotta naturreservat i Nynäshamns kommun bedöms ha ett mycket högt naturvärde. Bottenvegetationen är artrik och inkluderar kraftiga blåstångsbälten och täta ålgräsängar med stor djuputbredning samt även en rödlistad kransalg. Bottenvegetationen bedöms ha hög ekologisk status.