Det var ovanligt lite problem med algblomning längs svenska Östersjökusten under förra året. Det visar den sammanställning som årligen publiceras. De få ytansamlingar som bildades ute till havs blandades oftast ner i vattenmassorna i samband med olika lågtryck. Av rapporten framgår också att: Syresättningen i Östersjön fortsätter att vara dålig. Endast få och mindre inflöden av syrerikare saltvatten från Nordsjön via Kattegatt och Skagerrak inträffade under 2013. En ny främmande art registrerades i området, den amerikanska märlkräftan Gammarus tigrinus. Den svartmunnade smörbulten Neogobius melanostomus fortsätter sin utbredning och hittades under förra året på en rad nya platser. Detta innebär att en viss risk för att fisken ska ta sig in i de stora sötvattensystemen Mälaren, Vättern och Vänern.