Bilaga till MKB. Rapporten redovisar sedimentundersökningar, bl.a. av tungmetaller och tennföreningar, vid Fisksätra marina i Nacka. Den innehåller även en bedömning av förutsättningar för lek-och uppväxtområde för fisk i området.