Rapporten redovisar resultat från sedimentundersökningar i ett område där det finns ett mindre varv och båtplatser för fritidsbåtar (Lövbergaviken vid Nackas norra kust). Undersökningen kompletterar en MKB för avloppsledning mellan Värmdö och Käppalaverket på Lidingö.