Rapporten redovisar en mark- och sedimentundersökning vid en båtklubb med båtuppläggningsplats.