Neglingemaren och Vårgärdssjön är två övergödda havsvikar i Nacka. Båda domineras av utbytet med Baggensfjärden. Rapporten redovisar sedimentundersökningar och beräkningar av hur mycket fosfor (fosfat) som med tiden kan frigöras därifrån. Enligt resultaten är läckagehastigheten dubbelt så snabb i Neglingemaren som i Vårgärdssjön - 0,2 respektive 0,1 g/m2.