Neglingemaren och Vårgärdssjön i Nacka har undersökts genom en utökning av Svealands kustvattenförbunds provtagningsprogram. Resultat för 2009-2012 redovisas.