Bakterier i havet är ständigt utsatta för förändringar i miljön, såsom ändringar i näringstillgång, ljus och temperatur. Bakterierna har därför utvecklat ändamålsenliga strategier för att med olika genuttryck hantera dessa utmaningar. Sådana anpassningar har undersökt i denna avhandling.