FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC, har utrett det vetenskapliga kunskapsläget för klimatförändringarna och deras konsekvenser. En kort sammanfattning för beslutsfattare är en viktig del av rapporteringen som fortsätter även under 2014.