I rapporten beskrivs tillståndet längs Hallandskusten för året 2012 vad gäller hydrografi och växtplankton.