Sammanfattning från en workshop om modeller i vattenförvaltning: Möjligheter och begränsningar vid användning av modeller, vem som har nytta av modellerna och behov av anpassningar.