Knappast någon marknad i världen är förknippad med så mycket myt, nyfikenhet och opinion som den kinesiska lyxmarknaden med torkade marina produkter. Här handlas med hajfenor, öronsnäckan abalone, simblåsor och sjögurkor. Genom kampanjer av WWF och nyhetsinslag på TV så är nog de flesta i Sverige bekanta med fisket efter hajfenor, men lika många har nog inte hört talas om det enorma fisket efter sjögurkor.