Den tropiska sjögurkan Stichopus herrmanni kallas för "curryfish" på den internationella marknaden, troligen för den currygula färgen. Den har inget svenskt namn, men har en stor geografisk utbredning. Sjögurkors ekologi och livscykel beskrivs.