Med stöd från Naturvårdsverkets (nuvarande Havs- och vattenmyndighetens) havsmiljöpengar samt som en del i EU-projektet "Hav möter land" genomfördes, under sommaren 2011, en utökad provtagning av småbåtshamnarna i Stenungsunds kommun för att fastställa hur förorenings-situationen ser ut.