Bakteriesamhällen är känsliga för miljöförändringar och i denna avhandling visas att anpassning till nya förhållanden sker genom förändringar i sammansättningen. Till viss del sker förändringarna genom att arter som tidigare funnits i lågt antal blir dominanta. Resultaten tyder på att olika arter kan utföra liknande funktioner och att lägre diversitet inte påverkar samhällets funktion.