Denna rapport är ett första försök att utveckla och testa en metod för social analys av marina miljöproblem i Sverige. Ansatsen är tre fallstudier om förekomst och tillförsel av fosfor, selektivt torskfiske samt förekomst och tillförsel av kvicksilver. En av slutsatserna i rapporten är att det generellt krävs bättre underlag för att kunna fatta korrekta beslut om åtgärder för att hantera den alltför höga tillförseln av fosfor till havet och övergödningsproblematiken. Att satsa på "fel" eller otillräckliga åtgärder kan bli dyrt och leda till att åtgärdandet av problemen skjuts upp. Osäkerheter som under arbetet med den här studien framkommit som särskilt problematiska rör vad som påverkar fosforn från utsläppet eller läckaget till att det når havet, sambanden mellan åtgärder och effekter i miljön samt de indirekta drivkrafterna som påverkar aktiviteter som medför tillförsel av fosfor.