Det finns goda förutsättningar för att odla blåmusslor i Östergötlands mellanskärgård. Musslorna renar vattnet från näringsämnen och de kan efter skörden användas till djurfoder eller i gödselmedel. Rapporten baseras på ett försök med musselodlingar under åren 2009-2011.