Hur vi satt upp samma modellsystem för Oslofjorden som för svensk vattenförvaltning. Gör det möjligt beräkna kväve, fosfor och vattenföring från källa till hav. Kan jämföra Sverige-Norge.