Rensning av vattendrag är en vanlig skötselåtgärd. Länsstyrelsen i Skåne län visar i en ny rapport att underhållsrensning i stort sett saknar effekt för vattenflödet i Almaån. Däremot har den flera negativa effekter för turism, tätortsnära natur, biologisk mångfald och fiske. Sannolikt är situationen densamma i många andra skånska vattendrag.