Laxen på våra bord idag är odlad, och den vilda är hotad och i många älvar utrotad.