Havsörnar som häckar vid Bottenhavet lägger inte lika många ägg som örnar på andra platser, och nästan varje bo innehåller minst ett okläckt dött ägg. Ulrika Nordlöf har undersökt halterna av olika organiska miljögifter, som bromerade flamskyddsmedel och dioxiner, i ägg och ungar, och jämfört med halter från andra populationer liksom med halter i ägg insamlade på 1940-talet. Halterna var mycket höga, men skiljer sig inte från halterna i andra svenska populationer.