Resultat av marin inventering av ryggradslösa djur på Svabergsgrunden 2010 och 2009 i Hav möter Land och U2. Många sällsynta och intressanta arter, unikt för Sverige.