Rapporten, som gjorts av Oceana en internationell organisation för skydd av havet, visar att det fortfarande förekommer en rad ohållbara fiskemetoder - både lagliga och olagliga. Av över 50 kommersiella arter som fångas i Östersjön och Kattegatt, omfattas endast 10 av vetenskaplig rådgivning, och av dessa hanteras enbart 5 i enlighet med den totala tillåtna fångstkvoten. Den vetenskapliga rådgivningen nonchaleras dessutom regelmässigt.