Rapporten är en dokumentation av projektet ”Samverkansplaner för värdefulla kust- och havsområden” (2008-2011). Den är också en analys av erfarenheter och resultat från fem regionala pilotprojekt knutna till projektet. Här presenteras projektets slutsatser och rekommendationer för vidare arbete med samverkansplaner och processer, som är användbara för många olika naturmiljöer och deras förvaltning. Rapporten riktar sig till centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra aktörer som arbetar med eller har intresse av skydd och förvaltning av större värdefulla landskap.