Östersjön är ett unikt innanhav, omgivet av nio länder och med över 85 miljoner människor boende i avrinningsområdet. Detta hav ger oss en mångfald av tjänster gratis, så kallade ekosystemtjänster. En studie omfattande alla länder runt Östersjön visar havets stora betydelse för invånarnas fritid, och att många är oroade över miljösituationen.