Vad kan en svensk lantbrukare göra för att minska fosforförlusterna från markens förråd? Vad är möjligt under fosforns vindlade väg från åkerjorden och till havet? Minskade fosforförluster och bra produktion kan i många fall gå hand i hand, men de åtgärder man har att ta till ger dessvärre inte så drastiska minskningar som krävs enligt avtalet mellan länderna runt Östersjön.