EU:s regelverk om kemikalier är mycket omfattande och har i stort sett förnyats under de senaste tio åren. Trots detta finns det flera luckor och förbättringsmöjligheter. Det är slutsatsen i denna rapport. Rapporten är ett pionjärarbete. En så bred genomlysning av EU-lagstiftningen med anknytning till kemikaliekontrollen och miljömålet Giftfri miljö har inte gjorts förut. Rapporten kommer att vara till stor nytta i KemI:s arbete för en giftfri vardag, och jag ser den också som ett viktigt bidrag till Sveriges internationella kemikaliearbete i framtiden, säger Nina Cromnier, KemI:s generaldirektör.