Länsstyrelsen i Norrbottens län har, liksom alla andra länsstyrelser i landet, i uppdrag att på regional nivå samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Denna rapport är en uppdatering av Klimatförändringar i Norrbottens län – konsekvenser och anpassning. Länsstyrelsens rapportserie nr 13/2009. Den nya rapporten innehåller en ny och förbättrad klimatanalys av SMHI.