Vår nyfikenhet på havets natur och tillstånd påkallar förstås naturvetenskaplig kunskap. Men havet är också skådeplats för politiska, ekonomiska och andra samhälleliga processer. I detta nummer vävs perspektiven in i varandra när författarna belyser havens framtid.