Blekinge kommer att påverkas av klimatförändringarna inom flera områden, inte bara genom de åtgärder som beslutas på nationell/internationell nivå för att förhindra utsläppen av växthusgaser, utan också genom de faktiska konsekvenserna.