Detta är en del i den årliga verksamhetsberättelsen av den regionala miljöövervakningen i Västernorrlands län. Rapporten beskriver vad som gjorts under året, hur den utfördes samt vem som utfört arbetet.