Uppföljning och analys av bebyggelseutvecklingen i 11 kust-orter i Norra Bohuslän under perioden 1860-2010. Hur har karaktärsdragen förändrats, vad är viktigt inför framtiden?