Utsläppen av näringsämnen och föroreningar till Östergötlands vatten har minskat. Nästan hälften av länets vattenmiljöer når nu upp till de mål som antagits inom Sverige och EU. Många miljöproblem kvarstår dock att lösa och det pågår ett intensivt arbete för att förbättra miljötillståndet i de vatten som fortfarande har en sämre kvalitet.