På Göteborgs fiskauktion säljer man pigghaj trots att yrkesfiske av arten är förbjuden i Sverige. Förbudet från 2010 har skärpts och sedan januari 2011 får man inte ens landa pigghaj som bifångst. Ändå har det fram till april i år sålts 361 lådor haj, till ett värde av 144 000 kr. Hur länge skall vi i Sverige bedriva handel med denna akut hotade hajart?