En färsk studie på västkusten visar att halterna av TBT i småbåtshamnarnas ytsediment fortfarande är lika höga eller till och med högre än i de äldre underliggande sedimenten. Detta är förvånande eftersom TBT-baserade bottenfärger för fritidsbåtar förbjöds för mer än tjugo år sedan.