– en miljömålsutredning av bohusbäcksprogrammets mätningar av fosfor och kväve till havet 1988 till 2008. I Bohusbäcksprogrammet har fosfor och kväve mätts i ca 35 vattendrag sedan 1988. Här utvärderas resultaten både i relation till miljömålen och till nya bedömningsgrunder enligt vattendirektivet.